Thầy Phạm văn Kim mãn phần
15/5/2023
Vô cùng thương tiếc báo tin:

Thầy PHẠM VĂN KIM mãn phần

Thầy đã dạy thâm niên tại Bộ môn Bảo vệ Thực vật, Đại học Cần Thơ từ 1968 được sinh viên kính mến và thân thuộc với bà con nông dân .
Thành kính phân ưu cùng tang quyến ( cô Lê Thị Sen và con cháu) và nguyện cầu Thầy vãng sanh cực lạc!  "THÀNH  KÍNH PHÂN ƯU"
https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 196287 visitors (362705 hits) on this page!