Tin buồn bạn Nguyễn Văn Khoa
13/11/2021TIN BUỒN

 
BLL NLS Cần Thơ, BBT trang NLS Cần Thơ xin báo tin buồn

bạn NGUYỄN VĂN KHOA
 
( Trước đây là PHAN VĂN KHOA)

Khóa 6 Công Thôn 1971-1974 Trung Học Nông Lâm Súc Cần Thơ.

Đã quá vãng ngày 13/11/2021
 
Khối học sinh Công Thôn đau buồn mất đi một cầu nối tri âm đồng môn thân hữu.

BLL & BBT thành tâm chia buồn cùng gia quyến
 
Cầu nguyện hương linh bạn siêu thăng tịnh độ
 
( R.I.P - Yên nghỉ nhe Khoa )
 

 

 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/
 
Today, there have been 169954 visitors (302050 hits) on this page!